EESTI GTAV.ee KOMMUUN

Full Version: Meeskond
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5
[Image: userplus.png]Administraator

[Image: user.png]AnduLamer ➤ [Image: userplus.png]AnduLamer
lahkun
Lahkun samuti ajapuuduse tõttu.
Lahkun mängijate puuduse tõttu. Plain and simple.
Juhtkonnaga sai otsustatud, et Joosep on sobiv peaadminiks. Shy
Welcome aboard
Welcome aboard
tõuseb meeskonnast moderaatori kohalt kommuuni juhtivaks administraatoriks.
lahkus omal soovil.
eemaldatud ebaaktiivsuse tõttu.
Pages: 1 2 3 4 5