EESTI GTAV.ee KOMMUUN

Full Version: Meeskond
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5
[Image: userplus.png]Administraator
[Image: user.png]Jyri ➤ [Image: userplus.png]Jyri
[Image: user.png]Watafakk ➤ [Image: userplus.png]Watafakk

[Image: user.png]Moderaator
Biggie
Jörr
Keeraja
eQuaLG
Matuuu
Janek
Fresh
Albert
Para
orav
Siimi
abyssa
Hempis
Ebaaktiivsuse tõttu eemaldatud ja .
eemaldatud ebaaktiivsuse tõttu.
[Image: admin.png]Peaadministraator

[Image: user.png]eQuaLG ➤ [Image: admin.png]eQuaLG

[Image: userplus.png]Administraator

[Image: user.png]Raid0 ➤ [Image: userplus.png]Raid0
Appi on tulnud kaks uut foorumi moderaatorit.
eemaldatud moderaatori kohalt ebaaktiivsuse tõttu.
lahkus ajapuuduse tõttu.
Meiega liitus
Peaadministraator eemaldatud meeskonnast ebaaktiivsuse tõttu.
Eemaldatud ebaaktiivsuse tõttu ja .
on edutatud administraatoriks ning uueks moderaatoriks on saanud .
on liitunud.
Pages: 1 2 3 4 5