EESTI GTAV.ee KOMMUUN

Full Version: Meeskond
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5
Siimi lahkub omal soovil(suve aeg ja ajapuudus) Smile Ehk tulevikus olen tagasi!

Teistele edu!
Lahkun samuti hetkel, suvi + eraelu. Edu kõigile!
eemaldatud meeskonnast ebaaktiivsuse tõttu.
Esimesed muudatused siis siin.

tõusis Administraatoriks.
eemaldatud administratiivist.
on meiega taas liitunud.
läheb puhkusele, ootame sind tagasi!
otsustas, et võtab palgata puhkuse.
eemaldatud.
Järgmised muudatused:


[Image: userplus.png]Administraator

Abistaja

Puhkusele läheb: 


Abistajaks kandideerimine on endiselt avatud. Kandideerida saab UCP-s. 
Pean kurbusega teatama, et Peaadministraator lahkus oma kohalt, asemele võetud .
lahkub meeskonnast omal soovil. Ootame sind oma ridadesse tagasi!
Pages: 1 2 3 4 5