Eesti GTAV.ee Foorum

Full Version: [OOC] Kiida & Laida @ Los Santos Transit
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: Los_Santos_Transit_Logo.png]

Siin saate kiita või laita Los Santos Transit'i töölisi, kindlasti kirjutage ka siia põhjus, mis on meile väga vajalik.

Kiidaks taksojuhti Johnny Williams, ta on pidevalt online ja teeb kvaliteetset taksotööd. Olen märkand et suurem osa taksojuhtidest ei võta isegi kutseid vastu, kuid alati kui Williams on online saan oma sihtpunkti kiirelt ja turvaliselt.
Laidaks taksojuhti Hector Rivera, Ei vasta kutsele