Eesti GTAV.ee Foorum

Full Version: Loe enne postitamist
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Teavitamine peab olema all olevas formaadis, muidu ei võeta teavitust arvesse ning lükatakse otse arhiivi. Pildi või video tõestused aitavad juhtunud paremini ning kiiremini lahata.

Formaat:

Code:
[b]Süüdistaja IG nimi:[/b]

[b]Süüdistava IG nimi:[/b]

[b]Juhtunu kuupäev ja aeg:[/b]

[b]Põhjus:[/b]

[b]Pildid/Videod:[/b]