Eesti GTAV.ee Foorum

Full Version: Los Santos Transit otsib peadirektorit
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: latest?cb=20150430230954]

Los Santos Transit otsib oma ridadesse peadirektorit, kelle huvideks oleks tuua muutusi ja parandada linnaelanike heaolu.
Kandideerimiseks saata oma CV ning kaaskiri aadressile [email protected]
Ajutiseks peadirektoriks on määratud Dylan Harlow.

Kandideerimis tähtaeg on 14.09.2017.
Kandideerimis tähtaeg on 14.09.2017.
Kandideerimisavaldusi on võimaliik saata kuni 14.09.2017 kella 18:00'ni.