Eesti GTAV.ee Foorum

Full Version: Hinnakiri
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
LOS SANTOS CUSTOMSHINNAKIRIVärvimine (ühe värviga) - tulekul

Velgede vahetus (veljed hinna sees) - tulekul

Keretööd - tulekul

Mootori parandamine - tulekul

Alarmi vahetamine - tulekul

Luku vahetamine - tulekul

Klaaside toonimine (3 varjundit) tulekul

Pukseerimisteenus - tulekul

Muude teenuste hinnad kohapeal kokkuleppel