Eesti GTAV.ee Foorum

Full Version: OW
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
kes mängib?


kes mängib

soovitatavalt võiks osata vastasele peale ka oma sihikut liigutada
(09-25-2017, 02:47 PM)Sesh Wrote: [ -> ]kes mängib

soovitatavalt võiks osata vastasele peale ka oma sihikut liigutada

ma seda viimast ei oska
Ma mängin
mängisin kahe tardiga haHAA