Eesti GTAV.ee Foorum

Full Version: Unban avalduse näidisformaat
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Teema pealkiri peab olema formaadis: IG_NIMI [BANNINUD ADMINI NIMI]

Kõik vastused peavad olema põhjalikud, TEIE rikkusite reegleid, TEIE peate tõestama, miks peaksime Teid unbannima.

Code:
[b]Karakteri nimi:[/b] SIIA
[b]Bannija ehk pagendaja nimi:[/b] SIIA
[b]Bannimise põhjus:[/b] SIIA
[b]Bannimise kuupäev:[/b] SIIA

[b]Kirjelda oma sõnadega, mida tegid valesti:[/b] SIIA

[b]Kirjuta, miks peaksime teid unbannima:[/b] SIIA


[b]Muu info:[/b] SIIA