Eesti GTAV.ee Foorum

Full Version: Lee Chaing CV
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Isiklik informatsoon

Eesnimi: Lee
Perekonnanimi: Chaing
Vanus: 27
Elukoht: Grapeseed, McKenzie street 3
Isikukood: 39205057392
Kontaktandmed (e-post, tel. number): 
[email protected]
Puudub telefon.

Hariduskäik
1999-2011 Madridi eestikeelne gümnaasium
2011-2012 Tartu juura kool. (Lahkutud omal soovil)
2012-2017 Tartu meditsiinikool

Täienduslikinformatsioon

Eelnevad töökohad:
Tartu Kiirabi

Eelnev kogemus antud töökohal: Kodugaraazis olemas.

Läbitud täiendkoolitused: 
"Esmaabi kiirkoolitus"
"Mehanismi algtõed"
"Rahu!"

Keeleoskus:

Eesti keel 8/10
Inglise keel 7/10
Vene keel 2/10

Load (Kategooriad):

B kategooria

CLee

OOC:
Nimi : Ener
Vanus: 15
RP kogemus: Olemas, Sunrise Roleplay Inglise ja Eesti.
Varasemad nimed: Juri Toomingas
LOS SANTOS CUSTOMSTevist hr Chaing

Teie avaldus on üle vaadatud ning vastu võetud. Olete oodatud töövestlusele, mille aeg tuleks enne telefoni või e-kirja teel kokku leppida.

Kõike paremat,
Juhataja Bennito Goretti
Tel. 555 00 18