EESTI GTAV.ee KOMMUUN

Full Version: [Hinnapäring] Mahajäetud töökoda
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
from: [email protected]
to: [email protected]
topic: [HINNAPÄRING] Mahajäetud töökoda


Lugupeetud Linnavalitsus,

mina, Peep Raju, soovin taodelda endale silma jäänud töökoda, mis on minu jälgimiste ajal täiesti tühi ning kogub tühjalt tolmu. Soovin hinnapäringut hoonele põhjustel, et alustada seal värskelt tegevust nii ärilises mõttes, kui ka isiklikel soovidel ehitada sõidukeid endale mugavas kohas. Töökoda asub Mirror Parki kõrval, lõunas.

Pilt töökojast ning asukohast kaardil jäetud manusesse.

Pilt töökojast
Show ContentSpoiler:

Pilt asukohast kaardil
Show ContentSpoiler:


Vastust ootama jäädes, Peep Raju.