Eesti GTAV.ee Foorum

Full Version: Linnavalitsuse istung #2
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: lQ1Lw.png]


Taotlused ja avaldused "Planning Department
1. Härra McGarrett taotlus ööklubi Bahama West Mamas erastamiseks. lk.1

Taotlused ja avaldused "Licensing Department
2. Härra Hans'i taotlus lennusõiduki Maverick importimiseks. lk.2
3. Härra Valenzini taotlus alkoholi müügi litsentsile asutuses "La Fuente Blanca Rancho".lk.3

Tulemused
1. Linnavalitsus on taotluse vastu, kuna antud firma on juba müüdud.
2. Linnavalitsus ei anna importimiseks luba, kuna helikopteri andmed ei vasta nõuetele.
3. Linnavalitsus ei väljasta antud asutusele alkoholi müügi litsentsi, kuna taotlus ei vasta standartidele. ((vormi on muudetud))


City Major of Los Santos
Isabella Vega
555-05-70
[email protected]

Koostatud: 03.08.2019
Kinnitamisele saadetud: 03.08.2019
Avalikustatud: 03.08.2019