Eesti GTAV.ee Foorum

Full Version: Abdul Karim Rahal CV
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: Los_Santos_Transit_Logo.png]

Motivatsioonikiri

Lugupeetud Los Santos Transit juhtkond,

Soovin kandideerida Teie poolt välja kuulutatud taksojuhi kohale. Teie pakkumise kohta leidsin informatsiooni ajalehest. Leian, et minu hariduskäik ja senine töökogemus toetavad tugevalt minu kandidatuuri antud kohale. Oskan oma kolleegide ja klientidega sõbralikult ümber käia ja suhelda. Hindan Teie poolt välja pakutud ametikohta heaks väljakutseks ja võimaluseks uute kogemuste omandamiseks.


Isiklik Informatsioon

Ees- ja perekonnanimi: Abdul Karim Rahal
Sünnipäev, -kuu, -aasta: 25.05.1985
Isikukood: 38505251234
Telefon: 5550699
E-Post: [email protected]
Juhiload: B-, C-, CE- kategooria

Hariduskäik

Los Santose Ühisgümnaasium [1992 - 2004]
Los Santose Kutsehariduskeskus, sõiduautotehniku erialal [2004 - 2007]

Töökogemus

Sõiduautotehnik, toidukuller, taksojuht

Täiendav Informatsioon

Tugevad küljed: Kohusetundlik, sõbralik, hea suhtleja
Nõrgad küljed: Suitsetamine
Kas olete varasemalt karistatud?: -
Huvialad: Tehnika, autod, sport
Hobid: Fotograafia, tervisesport

Keeled

Emakeel: Eesti
Keeled mida oskate veel rääkida. Kui puuduvad siis jätke lahter tühjaks Inglise keel, vene keel
Kas oskate rääkida eesti keelt soravalt?: Jah

Show ContentSpoiler: