EESTI GTAV.ee KOMMUUN

Full Version: Import Avaldus
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: M4EM6QW.png]
CITY OF LOS SANTOS - LICENSING DEPARTMENT

IMPORDI/EKSPORDI LOA TAOTLEMINEAntud dokument kinnitab et antud ettevõttele on garanteeritud litsents alltoodud esemete/sõidukite/ainete või toodete impordiks või ekspordiks Los Santosesse või Los Santos'est ning et manifestid on kooskõlas Põhiseaduse'ga ning kinnitatud vastavate ametiorganisatsioonide poolt. 

Taotleja ees- & perekonnanimi: Kardo Harich
Esindatav ettevõte (jätta tühjaks kui importijaks/eksportijaks ei ole ettevõte vaid füüsiline isik)Americano Way
Esindatava ettevõtte address (füüsilise isiku address kui importijaks/eksportijaks ei ole ettevõte)Picture Perfect Drive 127, Los Santos, 547634
Telefoni number: 5550666
E-Mail: [email protected]

Milleks soovite luba antud avaldusega? ((Valiku tegemiseks pane x kasti. Impordi & Ekspordi avaldused peavad olema eraldi.)):
 • Impordiks [x]
 • Ekspordiks [ ]

Kui ekspordite/impordite tooteid/aineid, siis millisesse klassi need kuuluvad ((Valiku(te) tegemiseks pane x kasti.)):
 • Ravimid [ ]
 • Toidukaubad [ ]
 • Põllumajanduslik Toodang [ ]
 • Alkohol [ ]
 • Kemikaalid [ ]
 • Kütus [ ]
 • Taimed [ ]

Kui ekspordite/impordite esemeid, siis millisesse klassi need kuuluvad ((Valiku(te) tegemiseks pane x kasti.)):
 • Mööbel [ ]
 • Puit-Materjal[ ]
 • Relvad [ ]
 • Ehitusmaterjal [ ]
 • Väärismetall [ ]
 • Kangas või sellest valmistatud esemed (Riided jms) [ ]

Kui ekspordite/impordite sõidukeid, siis millisesse klassi need kuuluvad ((Valiku tegemiseks pane x kasti.)):
 • Kaubanduslikud sõidukid [ ]
 • Põllumajanduslikud sõidukid [ ]
 • Lennumasinad [ ]
 • Soomustatud sõidukid [x]
 • Tänavatele mitte lubatud sõidukid (Rajale mõeldud) [ ]
 • Paadid/Laevad [ ]
 • Kaherattalised mootor sõidukid [ ]

Kauba nimetus(ed) & kirjeldus(ed) koos kaalu ja mõõtmetega mida plaanitakse importida/eksportida:
 • Nimetus: Stockade - Kogus: 1tk - Kaal ühe tükki kohta: 10500 Tükki hind: $2 000 000 - Kogu hind: $2 000 000
Transport:
 • Transpordi tüüp (laev/lennuk)Laev
 • Riik kust/kuhu transporditakse: USA
 • Tootja: Brute
 • Tootja address: USA, Connecticut, 06010

Kaalu kokkuvõted (kilogrammides):
 • Netomass: 6500
 • Brutomass: 10500

Avalduse esitaja kinnitab et:
 • vastutab Los Santos'esse tuleva kauba legaalsuse eest,
 • tema soov ei ole smuugeldada illegaalset ainet/kaupa Los Santose'sse oma kauba manifesti abil,
 • saab aru, et kauba transpordile võib lisanduda tollimaks olenevalt toote tüübist,
 • linnavalitsus ei vastuta teie imporditava või eksporditava kauba turvalisuse eest,
 • linnavalitsusel on õigus teie kaupa saabumisel kontrollida ning konfiskeerida juhul kui kauba kogus või tüüp ei klapi manifestis kirjeldatule,
 • saab aru, et antud litsents kehtib vaid ühekordsele impordile / ekspordile

Mina, (Kardo Harich) kinnitan, et mina või minu ettevõte peab kinni kõigist Licensing Department'i poolt loodud reeglitest antud litsensi väljastamise avalduses ning, et kui ettevõtte või sellele kuuluvad asutused peaksid antud reegleid rikkuma, võib sellega kaasneda kuni $300'000 (kolmesaja tuhande dollarine) trahv eemaldadatakse.
Allkiri: K.Harich