EESTI GTAV.ee KOMMUUN

Full Version: shoutboxi ban?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Karakteri nimi: Rodney Evelyn
Bannija ehk pagendaja nimi: ei tea
Bannimise põhjus: ei tea
Bannimise kuupäev: ei tea

Kirjelda oma sõnadega, mida tegid valesti: ei tea

Kirjuta, miks peaksime teid unbannima: ei tea


Muu info: ei tea
Sul pole UCP's kontot! Sa pead selle tegema aadressil https://ucp.gtav.ee/ , tee ära rp test, ning seo oma konto SC (Social Club), et saada Shoutbox'is kirjutada!


Teema lukku.