EESTI GTAV.ee KOMMUUN
Los Santos Maanteameti Teooriaeksami vastused - Printable Version

+- EESTI GTAV.ee KOMMUUN (https://gtav.ee/foorum)
+-- Forum: Üldine teave (https://gtav.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Reeglid & dokumentatsioon (https://gtav.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=7)
+---- Forum: Õpetused (https://gtav.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=54)
+---- Thread: Los Santos Maanteameti Teooriaeksami vastused (/showthread.php?tid=182)Los Santos Maanteameti Teooriaeksami vastused - ekkuu - 08-23-2017

Ristmik on...
 • ristuvatest teedest samal tasandil moodustav ala
 • kattega tee ja kruusatee samatasandiline ristumiskoht

Mis on liiklusõnnetus?
 • Juhtum, kus sõiduki teel liikumise tagajärjel saab vigastada või surma inimene
 • Juhtum, kus sõiduki teelt väljasõidu tõttu tekib varaline kahju

Teie reageerimisaeg on 1sekund. Kui pikk on ligikaudne reageerimisteekond 100km/h korral?
 • 30meetrit

Juht on kohustatud andma teed sõiduteed ületavale jalakäijale
 • Pöörde lõpetamisel ristmikult välja sõites
 • Ristmikevahelisel teel, kui puudub ülekäigurada
 • Tagurdades

Millisele sõidukile peab juht teed andma?
 • Sõidukile, millel on sisse lülitatid sinine vilkur koos erilise helisignaaliga
 • Sõidukile, millel on sisse lülitatid sinine vilkur ilma eriliseta helisignaalita
 • Sõidukile, mis töötab teel ja millel on sisse lülitatid kollane vilkur

Kes ei pea kinnitama turvavööd?
 • Sõidukijuht ja sõitja jääteel sõites
 • Sõitja, kelle haigusseisund ei võimalda turvavöö kinnitamist

Mida nimetatakse manöövriks?
 • Igasugust pööet
 • Mis tahes ümberreastumist

Ülekäigurada on...
 • Sõidutee osa, mis on ette nähtud jalakäijate tee ületamiseks


Juht on kohustatud andma teed...
 • Reguleerimata ülekäigurajal jalakäijale, kes on astunud ülekäigurajale


Kas sõidurada ja sõidurida on sarnased mõisted?
 • Ei