EESTI GTAV.ee KOMMUUN
Roleplay ABC - Printable Version

+- EESTI GTAV.ee KOMMUUN (https://gtav.ee/foorum)
+-- Forum: Üldine teave (https://gtav.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Reeglid & dokumentatsioon (https://gtav.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=7)
+---- Forum: Õpetused (https://gtav.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=54)
+---- Thread: Roleplay ABC (/showthread.php?tid=201)Roleplay ABC - Keeraja - 09-08-2017

Tegemist on pooleli oleva õpetusega, täiendan seda jooksvalt. Eelkõike on see õpetus mõeldud uutele mängijatele. Kui märkad midagi mis on valesti või puudu, siis palun saada selle kohta mulle PM. Kui tekib küsimusi, siis saada ka PM


ROLEPLAY

Mis on roleplay?
Roleplay (eesti keeles rollimäng) on karakteri loomine ning sellega valitud rolli mängimine. Tuleks silmas pidada, et nagu päriselus, võib ka roleplay's olla rolle äärmiselt palju. Näiteks võib tuua politseinikud, meedikud, taksojuhid ja erinevad illegaalsed tegelased, kuid need on vaid rollide koorekiht. Rolle saab karakteritel jooksvalt muuta (näiteks taksojuhist illegaalikas hakata). Kõike seda annab roleplay'na välja mängida - kui on soov näite puhul taksojuhist illegaaliks hakata, siis leida põhjuseid miks keegi peaks seda tegema. Roleplay ise väljendatakse põhiliselt mängus sees, kuid ka foorumis in character (karakterisisene) lahtri all. Foorumi kaudu on võimalik kaudne roleplay ehk avalduste saatmine erienvatesse töökohtadesse, reklaamide postitamine, blogide pidamine jms. Otsene roleplay toimub mängus sees ning tähtsamateks IC suhtluskanaliteks on /me, /do ja tavachat rääkimiseks (ülejäänud kanaleid jms näeb Yabodo RP manuaalist). 
Väga tähtsal kohal on ka fantaasia. Roleplay'da saab väga palju erinevaid situatsioone ning see on mängija enda mõelda kuidas neid detailselt läbi mängida.

Tähelepanekud
* Roleplay's tuleks tähele panna seost päriseluga - järgida päriselu norme ja üldist olemust, kuid kujundada need vastavalt karakteri iseloomule.
* Roleplay'd on kõige mugavam mängida kui eelnevalt on karakter "kokku pandud" - ehk valitud karakterile kirjeldus ja iseloom.
* Tuleks lasta fantaasial lennata. Nagu ka päriselus, ei ole ka roleplay's ainult head ja halvad. Kõikidel inimestel on nii head kui ka halba ning sellest lähtuvalt tuleks valida ka huvitav roll. Lõpuks võiks valida sellise roll, mida pole eriti mängitud või mis tundub raskem.ALUSTAMINE

Kuidas alustada roleplay'd?
Esimese asjana tuleks kindlasti tutvuda serveri reeglitega ja õpetuste all oleva Yabodo RP manuaaliga, kus on välja toodud erinevad suhtluskanalid ja seletused.
Nagu eelnevalt mainitud, on äärmiselt tähtis plaan, mida sa tahad oma karakteriga teha. Plaani alla kuulub karakter ise (vanus, sugu, mis riigist pärit jne), karakteri iseloom ning roll mida see karakter mängima hakkab. Kuna karakterit ja tema iseloomu üldiselt jooksvalt muuta ei tohiks, siis rolliga on kergem, sest seda saab igate pidi kohendada. Kui esimest korda roleplay'd alustada, tuleks ilmselt valida kergemat sorti plaan mida on lihtne järgida. KARAKTER

Mis või kes on karakter ning kuidas seda luua?
Karakter on mängija fantaasial põhinev tegelane kelle loomisel tuleks silmas pidada inimeste omadusi. Kõige põhilisemaks neist on iseloom ja karakteri info. Nagu eelnevalt mainitud, tuleks need enne mängimist üpris paika panna ning seejärel neid järgides karakteriga roleplay'da. Karakteri loomisel tuleks kindlasti kasutada loovust ja fantaasiat. Enamus karaktereid on mehed USAst vanuses ~25. Milleks minna massiga kaasa kui saaks ka huvitavamaid karaktereid luua. Näiteks 16-aastaseid poisse või hoopis vanemaid inimesi ning roleplay'da ka vastavalt nende elukogemusele.

Iseloom ja omadused
Iseloom on ehk algusest rohkem advanced karakteriomadus, kuid sellele tasuks siiski mõelda. Tihtipeale väljendub mängija enda iseloom karakteris, kuid see ei pea nii olema. Alati saab kujutada kedagi teist kes on teise mõtteviisiga ja teise maailmaga - kohati nagu näitlemistöö. 
Karakteri omadustest on võimalik valida igasuguseid ainulaadseid sündmuseid, mis sinu karakterit ümbritsevad. See võib olla midagi karakteri minevikust (näiteks haavad, armid vms) või lihtsalt mõni terviseprobleem, et mängimist huvitavamaks teha. Äärmistel juhtudel mängida ka näiteks ratastoolis inimest. Omaduste alla läheb ka suitsetamine, kõnepruuk, hoiak jms.GRUPEERINGUD

Mis on grupeering?
Grupeeringuks nimetatakse erinevaid asutusi või illegaalseid kampasid mille seast saab omale valida sobiliku rolli. Ühes grupeeringus on tihtipeale mitu erinevat rolli, mida arendada saaks. Tuntumad grupeeringud on politsei, kiirabi, taksojuhid, mehaanikud, maffiad, gangid jms. Loomulikult saab luua ka enda grupeeringu mis vastab sinu rolli soovidele. Algajatel soovitan esmalt olemasolevas grupeeringus olla natuke aega ja siis soovi korral vaadata enda grupeeringu loomise poole.
Grupeering ei ole muidugi kohustuslik. Roleplay'da saab ka ilma grupeeringus olemiseta.

Kuidas valida õige grupeering?
Grupeeringu valimisel tuleks mõelda kus sinu loodud karakter kõige paremini sobib. Üldiselt tuleb grupeeringu valik paralleelselt karakteri loomisega ning sellega peaks kohe alguses juba arvestama.MIDA MEELDE JÄTTA?
* Kasutada võimalikult palju fantaasiat et oma karakteri maailma huvitavaks muuta. See muudab ka sinu mängukogemuse huvitavaks.
* Koostada enda võimetele kohane karakter. Alguses ilmselt midagi lihtsamat ja sellist mida sa viitsiksid ja tahaksid mängida.
* Grupeeringusse minemine ei ole sugugi kohustuslik. Saab mängida ka grupeeringust väljas väga huvitavaid rolle.


[[© Keeraja 2013-2017]]