EESTI GTAV.ee KOMMUUN
Max Dannel (bot) - Printable Version

+- EESTI GTAV.ee KOMMUUN (https://gtav.ee/foorum)
+-- Forum: Karakteriväline (https://gtav.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=44)
+--- Forum: Unban avaldused (https://gtav.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=80)
+---- Forum: Arhiiv (https://gtav.ee/foorum/forumdisplay.php?fid=81)
+---- Thread: Max Dannel (bot) (/showthread.php?tid=391)Max Dannel (bot) - WayEric - 09-27-2017

Karakteri nimi: Max Dannel
Bannija ehk pagendaja nimi: Bot
Bannimise põhjus: exboit
Bannimise kuupäev: 9/27/2017

Kirjelda oma sõnadega, mida tegid valesti: Töötasin murdvargana, asjad mis sain viicin pandimaija ei teadnud ,et pandimajas valed hinnad on.

Kirjuta, miks peaksime teid unbannima: Kuna ma ei teadnud ,et pandimajaga bug on.


Muu info: puudub