Lee Chaing CV
#1
Isiklik informatsoon

Eesnimi: Lee
Perekonnanimi: Chaing
Vanus: 27
Elukoht: Grapeseed, McKenzie street 3
Isikukood: 39205057392
Kontaktandmed (e-post, tel. number): 
[email protected]
Puudub telefon.

Hariduskäik
1999-2011 Madridi eestikeelne gümnaasium
2011-2012 Tartu juura kool. (Lahkutud omal soovil)
2012-2017 Tartu meditsiinikool

Täienduslikinformatsioon

Eelnevad töökohad:
Tartu Kiirabi

Eelnev kogemus antud töökohal: Kodugaraazis olemas.

Läbitud täiendkoolitused: 
"Esmaabi kiirkoolitus"
"Mehanismi algtõed"
"Rahu!"

Keeleoskus:

Eesti keel 8/10
Inglise keel 7/10
Vene keel 2/10

Load (Kategooriad):

B kategooria

CLee

OOC:
Nimi : Ener
Vanus: 15
RP kogemus: Olemas, Sunrise Roleplay Inglise ja Eesti.
Varasemad nimed: Juri Toomingas


Messages In This Thread
Lee Chaing CV - by AK-Endel - 05-02-2019, 05:56 PM
RE: Lee Chaing CV - by Keeraja - 05-03-2019, 07:10 PM


Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)