Jessica Holmes kandideerimisavaldus kirurgiaks.
#2

Lugupeetud, Jessica Holmes!

Teatame Teile rõõmuga, et Teie kandideerimisavaldus on vastu võetud ja olete oodatud töövestlusele.
Võtke ühendust alljärgnevate kontaktidega ning leppige kokku sobiv aeg töövestluse tegemiseks.

Jack Bernando, peadirektor / 555-000-7
Diego Baldi, direktor / [email protected] / 555-000-3

Lugupidamisega, Jack Bernando.

Los Santose Päästeamet, peadirektor
E-mail: [email protected]
Telefon: 555-000-7
[Image: ec6ee7e21cf3734ee1f0d3e041357767.png]


Messages In This Thread
RE: Jessica Holmes kandideerimisavaldus kirurgiaks. - by Roman. - 06-06-2019, 10:37 AM


Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)