Liikluseeskiri
#1
[Image: IsdfQRu.png]


Liikluseeskiri

Vastu võetud 07.05.2019 nr 1


§1 Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord San Andrease teedel.
§2 Liiklus San Andreases on parempoolne.
§3 Kiirusepiirangud
     1. Asulasisesel kahe reaga sõiduteedel kehtiv kiirusepiirang on 60km/h.
     2. Asulasisesel nelja reaga sõiduteedel kehtiv kiirusepiirang on 80km/h.
     3. Asulavälisel maanteedel kehtiv kiirusepiirang on 120km/h.
     4. Kiirteedel kehtiv kiirusepiirang on 160km/h.
§4 Teeandekohustus
     1. San Andreases kehtivad valgusfoorid ning liiklusmärgid, kui läheduses on teisi liiklejaid. 
     2. Teeandekohustusega kohtades tuleb kindlalt korraks seisma jääda või suurema vaateväljaga kohtades aeglustada.
     3. Teeandekohustus kehtib samuti, kui väljuda mõnest hoovist, parklast või muust kohast suuremale teele.
     4. Keegi ei tohi oma tegevusega ohustada või takistada liiklust.
§5 Operatiivsõidukid
     1. Märgates sireene või punaseid/siniseid vilkureid olete kohustatud aeglustama ning vajadusel peatama oma sõiduki, vältida tuleb suunamuutusi.
     2. Peatumismärguande korral peate peatama oma sõiduki paremal pool teeservas ning täitma politsei käske.
§6 Parkimine
     1. Mootorsõidukiga parkides tuleb veenduda, et parkimisega ei tekiks sisse- ja väljasõidul  takistusi.
     2. Asulateel tuleb sõiduk peatada või parkida sõiduteel selle parempoolse ääre lähedal või parempoolsel teepeenral.
     3. Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida täielikult parempoolsel teepeenral. 
     4. Parklas parkides peab mootorsõiduk olema korrektselt täielikult joonte vahel.
     5. Parkimiskeelu joon tähistab kohta, kus sõidukite parkimine on keelatud. Märgis on punane.
§7 Muu
     1. Mootorsõidukid, välja arvatud eritalituse sõidukid, ei või sõita, peatuda ega parkida väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks.
     2. Sõidukis, millel on turvavööd, peab sõitja olema turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud.
     3. Juht peab olema tähelepanelik teel ja teeservas seisvate või liikuvate vähekaitstud liiklejate suhtes, vältima nende ohustamist ja neile kahju tekitamist.
     4. Kontrollimiseks vajalikud dokumendid peab mootorsõiduki juht andma politseile juhikohalt lahkumata, autost läbi avatud küljeakna. Juht ja sõitja peavad jääma oma kohale ja võivad sõidukist lahkuda ainult politsei loal või
        korraldusel.
     5. Juhil on õigus nõuda politseinikult ametitunnistust või muud tema volitusi tõendavat dokumenti ja teha sellelt vajalikke märkmeid.
     6. Juht ei tohi olla  joobeseisundis.
     7. Mootorratta/ ATV'ga  sõitmine ilma kiivrita on keelatud, kui kaasreisijal pole kiivrit, siis vastutab selle eest juht.
     8. Mootorsõiduki kastis sõitmine on keelatud.
[Image: z4P4bsB.png]
Metropolitan Division - “When cops call 911”
[-] The following 8 users Like eQuaLG's post:
  • Kiibu, Dope, Raid0, Pixel, Heeri, Orange, V2ino, HrMartinForum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)