La Fuente Blanca Rancho alkoholi müük.
#1
[Image: M4EM6QW.png]

Antud dokument kinnitab et antud ettevõttele on garanteeritud litsents alltoodud asutustes Los Santos'e Põhiseadustiku järgi mis määrab, et litsents on kooskõlas kõikide terviseolu, ohutus, ehitus, kanalisatsiooni määruste, seaduste & reeglitega mis on loodud kohaliku linnavalitsuse & korrakaitse organite poolt. 


Taotleja ees- & perekonnanimi:  Carlo Valenzini
Esindatav ettevõte: La Fuente Blanca Rancho 
Esindatava ettevõtte address: La Fuente Blanca 1, Vinewood Hills, Los Santos, 495890
Telefoni number: 5550531
E-Mail: [email protected]

Asutused milles on plaanitud antud alkoholi müügiluba kasutama hakata (nimetus & address):
  • Nimi: La Fuente Blanca Rancho - Address: La Fuente Blanca 1

Kas teie ettevõttelt on varasemalt alkoholi müügi litsentsi eemaldatud, kui jah, siis miks?: 
  • Ei ole

Avalduse esitaja kinnitab et:

[*]alkoholi müümine toimub ainult täisealistele kodanikele ning seadusega kooskõlas,
[*]peab kinni alkoholimüügi aktsiisidest ning ei müü aktsiisi tasumata soetatud alkoholi,
[*]ei müü alkoholi pärast kella 22:00 kinnisies pudelis, purgis või muus anumas,
[*]ei müü alkoholi väljaspool(e) asutuse territooriumit ega transpordi seda asutusest välja,
[*]asutus vastab seaduse & Los Santos'e ametiorganisatsioonide poolt sätetstatud määrustele & eeskirjadele
[*]juhul kui asutus või ettevõte vahetab asukohta või omanikku tuleb antud alkoholimüügi luba uuendada, vastasel juhul lõpetab see kehtivuse 2 nädalat ((7 päeva)) pärast muutuste toimimist.


Mina, (Carlo Valenzini) kinnitan, et ettevõte (La Fuente Blanca Rancho) peab kinni kõigist Licensing Department'i poolt loodud reeglitest antud litsensi väljastamise avalduses ning, et kui ettevõtte asutus(ed) peaksid antud reegleid rikkuma, võib sellega kaasneda kuni $30'000 (kolmekümne tuhande dollarine) trahv ning litsents eemaldadatakse.
Allkiri: C.Valenzini[*]

Taotluse maksevorm ((Taotluse hind tuleb annetada serverist välja /anneta käsklusega ning teha täis-suuruses pilt kus on näha ka /aeg)):
Manus: maksevorm.pdf

Mina, (Carlo Valenzini) kinnitan, et olen tasunud taotluse hinna täismahus avalduse esitamise ajaks Los Santos'e linnavalitsuse arvelduskontole.
Allkiri: C.Valenzini 

-
Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)