Bennito Goretti tulirelvade müügiluba
#1
[Image: M4EM6QW.png]
CITY OF LOS SANTOS - LICENSING DEPARTMENT
TULIRELVADE MÜÜGI LITSENSI TAOTLEMINE
Antud dokument kinnitab et antud ettevõttele on garanteeritud litsents alltoodud asutustes Los Santos'e Põhiseadustiku järgi mis määrab, et litsents on kooskõlas kõikide terviseolu, ohutus, ehitus, kanalisatsiooni määruste, seaduste & reeglitega mis on loodud kohaliku linnavalitsuse & korrakaitse organite poolt.

Taotleja ees- & perekonnanimi: Bennito Goretti
Esindatav ettevõte: Pillbox Hill Relvapood
Esindatava ettevõtte address: Pillbox Road 12, 10314
Telefoni number: 555 00 18
E-Mail: [email protected]

Asutused milles on plaanitud antud tulirelvade müügiluba kasutama hakata (nimetus & address):
  • Nimi: - Address: Pillbox Hill Relvapood, Pillbox Road 12, 10314

Kas teie ettevõttelt on varasemalt tulirelvade müügi litsentsi eemaldatud, kui jah, siis miks?: Ei ole
Koopia "Esmaabi Andmine" koolituse läbimisel saadud diplomist. ((Muutmata pilt, kus on näha /me käsklus kui päästeameti töötaja sulle koolituse diplomi üle andis. (Pead reaalselt koolituse läbima) )):
Manus: diplom.pdf

Mina, Bennito Goretti kinnitan, et olen läbinud Esmaabi Andmise koolituse ning oman kehtivat diplomit selle tulemusena.
Allkiri:
BG

Avalduse esitaja kinnitab et:
  • tulirelvade müümine toimub ainult täisealistele kodanikele ning seadusega kooskõlas,
  • peab kinni tulirelvade registreermist puudutavatest seadustest ning määrustest ning registreerib kõik ostetud tulirelvad koheselt andmebaasis uuele tulirelva omanikule,
  • ei müü tulirelvu mis kuuluvad kõrgemasse astmesse kui kolmanda astme tulirelvad,
  • ei müü tulirelvu väljaspool asutuse territooriumit,
  • asutus vastab seaduse & Los Santos'e ametiorganisatsioonide poolt sätetstatud määrustele & eeskirjadele,
  • asutuse töötajad omavad Esmaabi Andmise koolituse diplomeid ning nende koopiad on asutuses kohapeal olemas,
  • on teadlik et ametiisikud võivad asutuse lahtioleku ajal käia kontrollimas litsensi kehtivust, töötajate Esmaabi Andmise diplomeid ja muid nõudeid (tuleohutus, lasketiiru ohutus jms)
  • juhul kui asutus või ettevõte vahetab asukohta või omanikku tuleb antud alkoholimüügi luba uuendada, vastasel juhul lõpetab see kehtivuse 2 nädalat ((7 päeva)) pärast muutuste toimimist.

Mina, Bennito Goretti kinnitan, et ettevõte Pillbox Hills Relvapood peab kinni kõigist Licensing Department'i poolt loodud reeglitest antud litsensi väljastamise avalduses ning, et kui ettevõtte asutus(ed) peaksid antud reegleid rikkuma, võib sellega kaasneda kuni $70'000 (seitsemekümne tuhande dollarine) rahaline trahv ning litsents eemaldadatakse.
Allkiri:
BG

Taotluse maksevorm ((Taotluse hind tuleb annetada serverist välja /anneta käsklusega ning teha täis-suuruses pilt kus on näha ka /aeg)):
Manus: maksevorm.pdf

Mina, Bennito Goretti kinnitan, et olen tasunud taotluse hinna täismahus avalduse esitamise ajaks Los Santos'e linnavalitsuse arvelduskontole.
Allkiri: BG


-
[-] The following 1 user Likes Keeraja's post:
  • Kivistik
Forum Jump:

Users browsing this thread: 1 Guest(s)