Tingimused

 

Mõisted

Makseteenus - kolmanda osapoole teenus mis pakub tarbijale maksekanalit pakkujalt toote või teenuse ostmiseks.

Boonuspunkt - arvutimängus kasutatav virtuaalne valuuta.

 

Üldsätted

GTAV.ee mängukeskkonna (edaspidi Pakkuja) esindaja on OÜ Zetabit (registrikood 12626549) asukohaga Suurekoorma talu, Saue vald, Eesti.

Järgnevad tingimused kehtivad kõigi isikute suhtes (edasipidi Tarbija) kes kasutavad GTAV.ee veebilehel ja mängus pakutavaid teenuseid ja tooteid või ostavad boonuspunkte.

 

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügileping sõlmitakse kui tarbija on tasunud boonuspunktide ostu eest.

Veebilehel müüdavate toodete ja teenuste hinnad ja teave on märgitud toodete juurde.

 

Tellimuse vormistamine ja kohale toimetamine

Kauba tellimine jaguneb makseviiside järgi kaheks: pangalingiga tellitavad ning sõnumiga tellitavad.

Pangalingiga tellitava kauba puhul tuleb valida kauba kogus ja seejärel vastav pank mille kaudu kauba eest tasuda. Olenevalt pangast kuvatakse Tarbijale veel viimast korda lõplik tasumisele kuuluv summa panga lehel makse vormistamisel.

Sõnumiga tellitava kauba puhul tuleb vastavalt Tarbija kasutatava mobiilsideoperaatori riigile saata sõnum toote juures oleva juhendi järgi. Valele numbrile või vale sisuga sõnumi korral ei ole Pakkuja kohustatud kaupa tagama ega raha tagastama.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida, teavitatakse sellest Tarbijat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha.

Kaup laekub Tarbija virtuaalsele kontole koheselt pärast makse laekumist.

 

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

Tarbijal ei ole õigust lepingust taganeda kui Pakkuja täidab endalpoolsed tingimused. Pakkuja ei ole kohustatud boonuspunkte või nende eest soetatud teenuseid rahaliselt korvama.

Tarbija ja pakkuja omavahelisel kokkuleppel on võimalik tagasimakseid teha ainult selles osas mis on Pakkujale laekunud pärast makseteenuste teenustasusid.

Vastutus

Tarbijal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.

Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada pakkujale pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

Pakkuja on kohustatud teatama tegevuse lõpetamisest vähemalt üks kuu ette.

Ostetud kauba ja teenuste kohta saab pretensioone esitada järgnevalt:

Zetabi OÜ kontori aadressile Mustamäe tee 55, 10620 Tallinn

või

e-maili teel aadressile [email protected]

või

GTAV.ee foorumi administraatoritele privaatsõnumi kaudu

 

Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on  õigus nõuda kui pakkuja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul  kui:

- pakkujal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,

- parandamine ebaõnnestub,

- pakkuja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

- kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Pakkuja ei vastuta kauba või teenuste puuduste eest, mis on tekkinud kauba või teenuse otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.

 

Otstarbekas kasutamine

Tarbija kasutab mängu mängimiseks vajaliku tarkvara modifitseerimata versiooni ning lubatud laiendusi.

Tarbija kuulab ning täidab mängus mängujuhtide antud korraldusi ning peab kinni mängu reeglitest.

Keelatud on muuta mängu mängimiseks vajalikku tarkvara, mängu ja serveri vahelisi võrgupakette, ära kasutada mängus olevaid vigu ning takistada tarkvara ja serveri tööd.